ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προϊόντα Λίπανσης με Οργανικά Χουμικά Συστατικά και Ανόργανα Θρεπτικά  Στοιχεία

Παραγωγή και συσκευασία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 & Καν. (ΕΕ) 2018/848

Κοκκώδη λιπάσματα για τη βασική λίπανση των Βιολογικών Καλλιεργειών.

ΧΟΥΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ σε στερεή μορφή, το πιο πλούσιο λίπασμα στην Ευρώπη σε Οργανικά Χουμικά Συστατικά. Εφαρμογή και στις Βιολογικές καλλιέργειες. Μετατρέπει άμεσα σε γόνιμο, ακόμα και το πιο άγονο έδαφος.

Ο 1ος Πιστοποιημένος Βιοδιεγέρτης Φυτών στην Ευρώπη (Καν. 2019/1009 ΕΕ). Με Χουμικά & Φουλβικά Οξέα σε υγρή πυκνή μορφή και αποδεδειγμένους ισχυρισμούς (δράση) από ανεξάρτητα πειραματικά ερευνητικά.