Κεντρικά

Άγιος Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 57003, Τ.Θ. 1012

2310 702347

2310 702369

2310 702575

mail@ledra.gr

Λογιστήριο

Άγιος Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 57003, Τ.Θ. 1012

2310 701606

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ