ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚA ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Με Τεχνολογία Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης (CRF)
CALCIUM*STAR® ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ: Κοκκώδες Ανόργανο Σύνθετο Λίπασμα Αζώτου & Ασβεστίου, εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία, Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης, ειδικό για τα όξινα εδάφη.

B-STAR®

Κοκκώδη Ανόργανα Αζωτούχα λιπάσματα εμπλουτισμένα με όλα τα θρεπτικά μακροστοιχεία & ιχνοστοιχεία, Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης με Αναστολείς Νιτροποίησης, για την Επιφανειακή λίπανση των καλλιεργειών.

URAS (N) & S-AMIDA®

Κοκκώδη Ανόργανα Αζωτούχα λιπάσματα Ελεγχόμενης αποδέσμευσης, για την Επιφανειακή λίπανση των καλλιεργειών .

METALS – NITROMETALS®

Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα Μεταλλικών στοιχείων Σίδηρου, Βορίου, ή Ψευδαργύρου με Άζωτο Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης.

DOUBLE 2 σε 1 (Shelion Technology)® ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ: Κοκκώδη Ανόργανα Αζωτούχα λιπάσματα ενισχυμένα με Χουμικά συστατικά. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια Κυκλοφορίας.

PANKALI®ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ

Υδατοδιαλυτά Ανόργανα Καλιούχα Λιπάσματα με Άζωτο, Μαγνήσιο και Θείο για την Υδρολίπανση των καλλιεργειών.