null

ZYMOSISx2® Humics

Χουμικά Συστατικά με Τεχνολογία Διπλής Ζύμωσης

ΧΟΥΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

Τα Οργανικά Λιπάσματά μας και τα Εδαφοβελτιωτικά μας, περιέχουν Πυκνά Χουμικά Συστατικά που παράγονται στο μοναδικό στην Ευρώπη καινοτόμο πιστοποιημένο εργοστάσιό μας και περιέχουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό σε χουμικά οξέα. Το γεγονός αυτό τα ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ από “απλά” Οργανικά Λιπάσματα σε “ΧΟΥΜΟ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ”. Η πρώτη ύλη για την παραγωγή τους είναι ο ορυκτός Λεοναρδίτης, ένα ορυκτό απόλυτα αβλαβές και οικολογικό και η πιο πλούσια ύλη σε οργανική ουσία στον πλανήτη. 

Τα χουμικά συστατικά μας είναι μοναδικά στη διεθνή αγορά, καθώς η παραγωγή τους στηρίζεται στη μέθοδο της ολοκληρωμένης Διπλής Ζύμωσης-Χουμοποίησης οργανικής ουσίας “ZYMOSISx2”, αμερικάνικης τεχνολογίας, με SET ειδικών ενζύμων.

Σύμφωνα με επίσημες διεθνείς έρευνες 2 δεκαετιών από ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έχει αποδειχθεί ο ρόλος των «Χουμικών Συστατικών -ΛΗΔΡΑ» για το έδαφος και το φυτό.

Ο ρόλος των ΧΟΥΜΙΚΩΝ “ZYMOSISx2” της ΛΗΔΡΑ στο ΈΔΑΦΟΣ:

 1. Αποτελούν υλικό θρέψης των ωφέλιμων μικροοργανισμών και ενέργεια για τις φυτικές ζωτικές διεργασίες (ανοργανοποίηση, διαπνοή, απονιτροποίηση, νιτροποίηση).
 2. Διαλύουν τα δυσδιάλυτα άλατα του εδάφους – και αυτά που προέρχονται από τη συνεχή λίπανση με ανόργανα λιπάσματα- και τα αποδίδουν στο φυτό σε αφομοιώσιμη μορφή.
 3. Αυξάνουν τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα του Αζώτου στο έδαφος.
 4. Αποδεσμεύουν τον Φώσφορο από το έδαφος σπάζοντας τα Ιλυαργιλικά σύμπλοκα των σιδήρου (Fe) & αργιλίου (Al).
 5. Έχουν μεγάλη εναλλακτική κατιοντική ικανότητα. Δηλαδή συγκρατούν σε ανταλλάξιμη (αφομοιώσιμη) μορφή πολλά κατιόντα (Κ+, Mg++, Ca++), τα οποία διαθέτουν στα φυτά και αποτρέπουν την έκπλυσή τους.
 6. Έχουν ανιοντική ανταλλακτική ικανότητα και σχηματίζουν δεσμούς συγκρατώντας και τα ανιόντα (ΝΟ3) (SΟ3−−) (CL) (OH) (HPO4−−) σε αφομοιώσιμη μορφή.
 7. Διασπούν την Άργιλο αποδεσμεύοντας τα ιχνοστοιχεία.
 8. Σχηματίζουν χηλικές ενώσεις με θετικά μέταλλα όπως Fe, Zn, Mn, καθιστώντας τα Ιχνοστοιχεία αυτά προσλήψιμα από τα φυτά, ιδιαίτερα σε αλκαλικά εδάφη.
 9. Ρυθμίζουν το pΗ του εδάφους.
 10. Προσροφούν τοξικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα από την ατμόσφαιρα βοηθώντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυτών από παραγόμενες τοξικές ουσίες από μικροοργανισμούς.
 11. Δημιουργούν συσσωματώματα προκαλώντας άριστη δομή, αερισμό και υδατοϊκανότητα στο έδαφος.

Ο ρόλος των ΧΟΥΜΙΚΩΝ “ZYMOSISx2” της ΛΗΔΡΑ στο ΦΥΤΟ:

 1. Επιτυγχάνουν αυξημένη παραγωγή στην καλλιέργεια.
 2. Βελτιώνουν την ποιότητα του καρπού (γεύση, χρώμα, θρεπτική αξία, μέγεθος).
 3. Επιδρούν στο μεταβολισμό του φυτού (αναπνοή, ενζυμική ενεργότητα, ιξώδες κυτταρικού πρωτοπλάσματος, κατανομή σακχάρων, σύνθεση πρωτεϊνών, σύνθεση χλωροφύλλης).
 4. Η δράση τους συγκρίνεται με τη δράση ορμονών και αυξινών, καθώς επηρεάζουν το μεταβολισμό των φυτών με όμοιο τρόπο, συμβάλλοντας στην έντονη λειτουργία του.
 5. Τα φυτά που έχουν προσροφήσει αυτά τα χουμικά συστατικά, αυξάνουν την πρόσληψη των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος (ιδιαιτέρως του αζώτου και των ιχνοστοιχείων).
 6. Διεγείρουν την ανάπτυξη των ριζιδίων των φυτών και προάγουν την ανάπτυξη των ριζών τους, επιταχύνοντας το φύτρωμα των σπόρων (ριζοβολία) και εξασφαλίζοντας την επιτυχημένη μεταφύτευση.
 7. Προκαλούν πρωιμότητα καθώς επιταχύνουν το βιολογικό κύκλο ζωής του φυτού.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

α.  Εξορύσσεται και λειοτρίβεται ο ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗΣ.

β. Αναμιγνύεται με το SET των ενζύμων.  Το υλικό εναποτίθεται σε προστατευμένους τύμβους για να επιτευχθεί αναερόβια ζύμωση. Στη συνέχεια μεταφέρεται στις κλίνες του εργοστασίου οι οποίες εφοδιασμένες με ειδικούς περιστρεφόμενους  αναδευτήρες, εμπλουτίζουν  το υλικό με οξυγόνο και μικροοργανισμούς για την επίτευξη της αερόβιας ζύμωσης.

γ. Η ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα 90-120 ημερών, είναι ελεγχόμενη και πλήρης και μετά το τέλος της αποδίδεται το κλάσμα της οργανικής ουσίας που αποτελεί τη βάση των οργανικών λιπασμάτων μας.

Το κλάσμα αυτό της οργανικής ουσίας ονομάζεται «χουμικά συστατικά» και περιέχει υψηλά ποσοστά χουμικών οξέων και μικρότερα ποσοστά χουμίνης και φουλβικών οξέων. Η παραπάνω μέθοδος παραγωγής τους καθορίζει με ακρίβεια τη σύστασή τους και κατ’ επέκταση τη λειτουργικότητά τους.

ΕΔΑΦΟΣ

Ο ρόλος των ΧΟΥΜΙΚΩΝ “ZYMOSISx2” της ΛΗΔΡΑ στο ΈΔΑΦΟΣ:

 1. Αποτελούν υλικό θρέψης των ωφέλιμων μικροοργανισμών και ενέργεια για τις φυτικές ζωτικές διεργασίες (ανοργανοποίηση, διαπνοή, απονιτροποίηση, νιτροποίηση).
 2. Διαλύουν τα δυσδιάλυτα άλατα του εδάφους – και αυτά που προέρχονται από τη συνεχή λίπανση με ανόργανα λιπάσματα- και τα αποδίδουν στο φυτό σε αφομοιώσιμη μορφή.
 3. Αυξάνουν τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα του Αζώτου στο έδαφος.
 4. Αποδεσμεύουν τον Φώσφορο από το έδαφος σπάζοντας τα Ιλυαργιλικά σύμπλοκα των σιδήρου (Fe) & αργιλίου (Al).
 5. Έχουν μεγάλη εναλλακτική κατιοντική ικανότητα. Δηλαδή συγκρατούν σε ανταλλάξιμη (αφομοιώσιμη) μορφή πολλά κατιόντα (Κ+, Mg++, Ca++), τα οποία διαθέτουν στα φυτά και αποτρέπουν την έκπλυσή τους.
 6. Έχουν ανιοντική ανταλλακτική ικανότητα και σχηματίζουν δεσμούς συγκρατώντας και τα ανιόντα (ΝΟ3) (SΟ3−−) (CL) (OH) (HPO4−−) σε αφομοιώσιμη μορφή.
 7. Διασπούν την Άργιλο αποδεσμεύοντας τα ιχνοστοιχεία.
 8. Σχηματίζουν χηλικές ενώσεις με θετικά μέταλλα όπως Fe, Zn, Mn, καθιστώντας τα Ιχνοστοιχεία αυτά προσλήψιμα από τα φυτά, ιδιαίτερα σε αλκαλικά εδάφη.
 9. Ρυθμίζουν το pΗ του εδάφους.
 10. Προσροφούν τοξικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα από την ατμόσφαιρα βοηθώντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυτών από παραγόμενες τοξικές ουσίες από μικροοργανισμούς.
 11. Δημιουργούν συσσωματώματα προκαλώντας άριστη δομή, αερισμό και υδατοϊκανότητα στο έδαφος.
ΦΥΤΟ

Ο ρόλος των ΧΟΥΜΙΚΩΝ “ZYMOSISx2” της ΛΗΔΡΑ στο ΦΥΤΟ:

 1. Επιτυγχάνουν αυξημένη παραγωγή στην καλλιέργεια.
 2. Βελτιώνουν την ποιότητα του καρπού (γεύση, χρώμα, θρεπτική αξία, μέγεθος).
 3. Επιδρούν στο μεταβολισμό του φυτού (αναπνοή, ενζυμική ενεργότητα, ιξώδες κυτταρικού πρωτοπλάσματος, κατανομή σακχάρων, σύνθεση πρωτεϊνών, σύνθεση χλωροφύλλης).
 4. Η δράση τους συγκρίνεται με τη δράση ορμονών και αυξινών, καθώς επηρεάζουν το μεταβολισμό των φυτών με όμοιο τρόπο, συμβάλλοντας στην έντονη λειτουργία του.
 5. Τα φυτά που έχουν προσροφήσει αυτά τα χουμικά συστατικά, αυξάνουν την πρόσληψη των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος (ιδιαιτέρως του αζώτου και των ιχνοστοιχείων).
 6. Διεγείρουν την ανάπτυξη των ριζιδίων των φυτών και προάγουν την ανάπτυξη των ριζών τους, επιταχύνοντας το φύτρωμα των σπόρων (ριζοβολία) και εξασφαλίζοντας την επιτυχημένη μεταφύτευση.
 7. Προκαλούν πρωιμότητα καθώς επιταχύνουν το βιολογικό κύκλο ζωής του φυτού.
ΜΕΘΟΔΟΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

α.  Εξορύσσεται και λειοτρίβεται ο ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗΣ.

β. Αναμιγνύεται με το SET των ενζύμων.  Το υλικό εναποτίθεται σε προστατευμένους τύμβους για να επιτευχθεί αναερόβια ζύμωση. Στη συνέχεια μεταφέρεται στις κλίνες του εργοστασίου οι οποίες εφοδιασμένες με ειδικούς περιστρεφόμενους  αναδευτήρες, εμπλουτίζουν  το υλικό με οξυγόνο και μικροοργανισμούς για την επίτευξη της αερόβιας ζύμωσης.

γ. Η ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα 90-120 ημερών, είναι ελεγχόμενη και πλήρης και μετά το τέλος της αποδίδεται το κλάσμα της οργανικής ουσίας που αποτελεί τη βάση των οργανικών λιπασμάτων μας.

Το κλάσμα αυτό της οργανικής ουσίας ονομάζεται «χουμικά συστατικά» και περιέχει υψηλά ποσοστά χουμικών οξέων και μικρότερα ποσοστά χουμίνης και φουλβικών οξέων. Η παραπάνω μέθοδος παραγωγής τους καθορίζει με ακρίβεια τη σύστασή τους και κατ’ επέκταση τη λειτουργικότητά τους.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΗΔΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Tα ανταγωνιστικά οργανικά και οργανοανόργανα λιπάσματα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, περιέχουν οργανική ουσία μη αποσυντεθείσα, ή στην καλύτερη περίπτωση, ημιαποσυντεθείσα («ακατέργαστο χούμο» ή «ξηροτύρφη»). Η ελλιπής χουμοποίηση της οργανικής τους ουσίας αποδεικνύεται από τη χημική τους ανάλυση (όπου δεν αναφέρεται η περιεκτικότητα των χουμικών συστατικών) και το λόγο C/N, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ υψηλές τιμές άνω του 20-30, γεγονός που αποδεικνύει την μη επεξεργασμένη, μη αφομοιώσιμη μορφή, χαμηλής ποιότητας οργανικής ουσίας που περιέχουν. (Ενώ τα χουμικά οργανικά συστατικά της ΛΗΔΡΑ έχουν λόγο C/N =7,5-8,0).

Οι παραπάνω μορφές οργανικής ουσίας στα ανταγωνιστικά λιπάσματα, έχουν μόλις τον παρακάτω ρόλο στο έδαφος και στο φυτό:

 • Αυξηση του πορώδους (για σωστότερο αερισμό), υδατοϊκανότητα, υδατοχωρητικότητα του εδάφους (αποφεύγονται οι σηψιρριζίες).
 • Αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους (μεγαλύτερη αντοχή στους παγετούς).