ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

Τεχνολογία Διπλής Ζύμωσης – Χουμοποίησης “ZYMOSISx2”
PRIMA HUMICA®

ΧΟΥΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ σε στερεή μορφή, το πιο πλούσιο λίπασμα στην Ευρώπη σε Οργανικά Χουμικά Συστατικά. Εφαρμογή και στις Βιολογικές καλλιέργειες. Μετατρέπει άμεσα σε γόνιμο, ακόμα και το πιο άγονο έδαφος.

PLASIS®

Βελτιωτικά-Ενεργοποιητές Εδάφους PLASIS σε στερεή μορφή για τη ρύθμιση του pH του εδάφους και την αύξηση της γονιμότητάς του. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα με Άδεια κυκλοφορίας. Σε 4 τύπους για όξινη αντίδραση και 3 τύπους για αλκαλική αντίδραση.