ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο σημαντικότερος τομέας της εταιρείας είναι το τμήμα  Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες σχεδιάζει, μελετά και αναπτύσσει Νέες Τεχνολογίες που παράγουν καινοτόμα προϊόντα σε συνεργασία με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής.

null

Κοκκώδη ΝΡΚ με Χουμικά

Αμερικανική Τεχνολογία, Ανόργανα Σύνθετα Κοκκώδη Λιπάσματα NPK με Ιχνοστοιχεία ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά για 3πλάσια Αφομοίωση (98% αντί 30%)

Χουμικά Συστατικά με Τεχνολογία Διπλής Ζύμωσης

Οργανικά λιπάσματα με το υψηλότερο ποσοστό Χουμικών συστατικών ωφελούν το έδαφος και το φυτό ταυτόχρονα. Παράγονται στο μοναδικό στην Ευρώπη καινοτόμο πιστοποιημένο εργοστάσιό μας.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ (CRF)

Επιφανειακά Αζωτούχα Κοκκώδη Λιπάσματα με το μεγαλύτερο χρόνο δράσης έως και 60 ήμερες, 3 μορφές Αζώτου & Αναστολείς Νιτροποίησης