ΧΟΥΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ σε στερεή μορφή, το πιο πλούσιο λίπασμα στην Ευρώπη σε Οργανικά Χουμικά Συστατικά. Εφαρμογή και στις Βιολογικές καλλιέργειες. Μετατρέπει άμεσα σε γόνιμο, ακόμα και το πιο άγονο έδαφος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μάθε περισσότερα για την ZYMOSISx2

PRIMA HUMICA®

Χούμος – Ενεργοποιητής, εδαφοβελτιωτικό άμεσης δράσης σε στερεή μορφή. Διπλής Ζύμωσης -Χουμοποίησης, το πιο πλούσιο λίπασμα στην Ευρώπη σε Οργανικά Χουμικά Συστατικά με το μικρότερο λόγο C/N (απόλυτη χουμοποίηση). Αντικαθιστά οποιοδήποτε οργανικό λίπασμα της αγοράς, κοπριές, κουτσουλιές, φύκια και οποιοδήποτε εδαφοβελτιωτικό, ζεόλιθο, γύψο, θειάφι, δολομίτη. Δεν περιέχει άλατα, ορμόνες και αντιβιοτικά. Μετατρέπει άμεσα σε γόνιμο, ακόμα και το πιο άγονο έδαφος.

Εφαρμογή και στις Βιολογικές καλλιέργειες. Παραγωγή και συσκευασία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 & Καν. (ΕΕ) 2018/848.

Σε 3 μορφές: (α) 0-7mm πούδρα+κόκκοι  (β) 4-6mm κόκκοι  (γ) 6-8mm κόκκοι

ΔΡΑΣΗ:

 • ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ρΗ του εδάφους στα επιθυμητά επίπεδα.
 • ΔΙΑΣΠΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ που έχουν συσσωρευτεί στο έδαφος.
 • ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΙ με ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΟΥΜΙΚΑ συστατικά & με ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ τα  εξασθενημένα χωράφια, και αύξάνει κατακόρυφα τη γονιμότητα.
 • ΠΡΟΑΓΕΙ τη ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ.
 • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τη ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ μικροοργανισμών που βοηθούν στην αφομοίωση των χημικών λιπασμάτων από τα φυτά.
 • ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ (μέγεθος, χρώμα, σάκχαρα, συντηρισιμότητα).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

   

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

   

  ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ

  Οργανικά Χουμικά Συστατικά: 68%-78% (Χουμικά Οξέα 40% min.)

  Θρεπτικά Ανόργανα Στοιχεία: 5%Ν, 3%Ρ2Ο5, 5%CaO, 0,7%MgO, 1,3Fe  & Iχνοστοιχεία σε ppm

   

  Σε 3 μορφές:

  (α) 0-7mm πούδρα+κόκκοι

  (β) 4-6mm κόκκοι (εφαρμογή και με λιπασματοδιανομέα)

  (γ) 6-8mm κόκκοι  (εφαρμογή και με λιπασματοδιανομέα)

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Πριν την σπορά ή τη μεταφύτευση και στη διάρκεια του χειμώνα για τις πολυετείς καλλιέργειες, πριν ή μαζί με τη βασική λίπανση.
  Χρησιμοποιείται για την αύξηση της οργανικής ουσίας και τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.
  Αντικαθιστά όλα τα παλιά εδαφοβελτιωτικά υλικά (παραπροϊόντα βιομηχανίας και απόβλητα) όπως ζωικά απόβλητα, ασβέστη, θειάφι, γύψο, χωρίς να έχει τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που δημιουργούν στον καλλιεργητή και τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, όπως εξουδετέρωση ωφέλιμων μικροοργανισμών και ιχνοστοιχείων, συσσώρευση αλάτων, αντιβιοτικών, βαρέων μετάλλων και χλωρίου, δημιουργία τοξικών πεδίων κ.λπ.

  Δοσολογία:

  Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας (θερμοκήπια, μονοετείς ή πολυετείς καλλιέργειες), και για τις μονοετείς καλλιέργειες:

  80-300 κιλά/στρέμμα, εφαρμόζουμε κατά την περίοδο της  βασικής λιπάνσεως, με διασπορά και ενσωμάτωση.

  Για τις πολυετείς καλλιέργειες που είναι ήδη εγκατεστημένες στο χωράφι:

  80-500 κιλά/στρέμμα (1-5 κιλά/δένδρο), εφαρμόζουμε κατά προτίμηση το Χειμώνα, με διασπορά και ενσωμάτωση ή πλούσια άρδευση.