Αμερικανική Τεχνολογία που συνδυάζει Ανόργανα Σύνθετα Λιπάσματα NPK με Ιχνοστοιχεία ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά για 3πλάσια Αφομοίωση εως και 80%

ΣΧΕΤΙΚΑ

SHELION AgroTech® παράγει Κοκκώδη Σύνθετα Ανόργανα Λιπάσματα (Ν-Ρ-Κ+MgO+ΙΧΝ.) Βραδείας Αποδέσμευσης, ενθυλακωμένα σε Πυκνά Χουμικά συστατικά. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η υψηλή εφαρμοσμένη τεχνολογία στον τομέα της θρέψης λίπανσης φυτών. Τα Πυκνά Χουμικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στα παραγωγικά στάδια, προέρχονται από τον λεοναρδίτη και αποτελούν την πλουσιότερη πηγή σε χουμικά οξέα, φουλβικά οξέα και φυσικούς αυξητικούς παράγοντες στη Διεθνή αγορά. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1

Υψηλή αφομοιωσιμότητα των βασικών ανόργανων λιπασμάτων εως και 3πλάσια σε σχέση με τα ανταγωνιστικά. Τα λιπάσματα αυτής της τεχνολογίας αφομοιώνονται από τα φυτά εως και 80% σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά τους που η απορρόφησή τους από τα φυτά δεν ξεπερνά το 35% σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες από τα Ινστιτούτα Εδαφολογίας και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα.

2

Βραδείας Αποδέσμευσης λιπάσματα.  Δράση από τη στιγμή της εφαρμογής τους που παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εως και 9 μήνες. Υψηλή, σταθερή και μακροχρόνια τροφοδοσία σε όλα τα στάδια χωρίς συχνές πολυδάπανες εφαρμογές.

3

Τα λιπάσματα αυτής της τεχνολογίας εμπλουτίζουν το έδαφος με χουμικά οξέα αυξάνοντας κατακόρυφα τη γονιμότητα των εδαφών, την ποσότητα συγκομιδής και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.

4

Δεν επηρεάζουν το pΗ του εδάφους, καθώς δεν έχουν ούτε όξινη ούτε αλκαλική επίδραση. Βελτιώνουν την ποιότητα και τη γονιμότητα του εδάφους και ρυθμίζοντας το pH προς το ουδέτερο.

5

Δεν δεσμεύονται και παραμένουν διαθέσιμα στη ριζόσφαιρα των φυτών, για να χρησιμοποιηθεί όταν το χρειασθούν. Προσφέρουν μεγαλύτερη  οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα.

6

Η δράση τους δεν επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες. Εφαρμόζονται σε όλα τα εδάφη.

ΔΡΑΣΗ

Η κύρια δράση της τεχνολογίας SHELIOΝ έγκειται στη διάλυση των δυσδιάλυτων ενώσεων των κοκκωδών ανόργανων λιπασμάτων, στη διάλυση των συσσωρευμένων αλάτων του εδάφους, στη θρέψη των ωφέλιμων μικροοργανισμών και στη ρύθμιση του pH του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο τα ενθυλακωμένα σε χουμικά οξέα κοκκώδη λιπάσματα SHELIOΝ καθίστανται αφομοιώσιμα από τα φυτά σε ποσοστό εως και 80% (αντί του 20-35% των ανταγωνιστικών) με την δράση τους να είναι πιστοποιημένη.