Υγρά ανόργανα πυκνά λίπάσματα με σήμα CE (Καν. 2019/1009 ΕΕ) με Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο. Περιέχουν τριπλάσιες ποσότητες θρεπτικών σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SUPER D.A.L. Ν-Ρ-Κ®

Υγρά Ανόργανα Υπέρ Πυκνά λιπάσματα που περιέχουν τα κύρια ανόργανα θρεπτικά στοιχεία Άζωτο (Ν), Φώσφορο (Ρ), Κάλιο (Κ).

 1. SUPER NITROGEN CE: 37% Ν (w/v) για γρήγορη βλαστική ανάπτυξη.
 2. SUPER PHOSKA CE: 25%P2O& 35% Κ2Ο (w/v) για μεγάλους, γλυκούς καρπούς και υψηλής ποιότητας συγκομιδή.
 3. SUPER N-P-K CE: 10%Ν & 22% P2O5 & 30% Κ2Ο (w/v) για ισορροπημένη ανάπτυξη, εντυπωσιακή ανθοφορία και μεγάλους γλυκούς καρπούς.

ΔΡΑΣΗ:

 • Προσφέρουν στην καλλιέργεια αφομοιώσιμο Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο.
 • Προλαμβάνουν τροφοπενίες Αζώτου, Φωσφόρου, Καλίου και καταστέλλουν ήδη υπάρχουσες
 • Είναι προϊόντα χημικής αντίδρασης και όχι διαλύματα αλάτων όπως τα ανταγωνιστικά υγρά ανόργανα λιπάσματα της διεθνούς αγοράς.
 • Είναι υπερ συμπυκνωμένα και προσφέρουν 3πλάσιες λιπαντικές μονάδες σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά υγρά και υδατοδιαλυτά κρυσταλλικά λιπάσματα.
 • Δρουν και διαφυλλικά διεισδύοντας στον οργανισμό από το φύλλο και επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε 6 ώρες.
 • Δεν προκαλούν συσσώρευση αλάτων, βαρέων μετάλλων και δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εδάφους.
 • Εφαρμόζονται απλά, γρήγορα και οικονομικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

                     

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ

  1. SUPER NITROGEN CE για γρήγορη βλαστική ανάπτυξη

  (w/v) 37% Ν

  (w/w) 30% N – Τύπος: 30-0-0

  2. SUPER PHOSKA CE για μεγάλους, γλυκούς καρπούς και υψηλής ποιότητας συγκομιδή.

  (w/v) 25% P2O5  &  35% Κ2Ο

  (w/w) 18% P2O5  & 25% Κ2Ο – Tύπος: 0-18-25

  3. SUPER N-P-K CE για ισορροπημένη ανάπτυξη, εντυπωσιακή ανθοφορία και μεγάλους γλυκούς καρπούς. 

  (w/v) 10% Ν & 22% P2O5 & 30% Κ2Ο

  (w/w) 6% Ν & 15% P2O5 & 20% Κ2Ο – Tύπος: 6-15-20

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Διαφυλλικά ψεκάζοντας τη φυλική επιφάνεια του φυτού με το κατάλληλο κατά περίπτωση προϊόν.

  Ποσότητα εφαρμογής: 1-3 λίτρα/1000 λίτρα νερό. Οι διαφυλλικές εφαρμογές γίνονται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας (πολύ πρωί ή αργά το απόγευμα).

   

  Υδρολίπανση στο νερό του ποτίσματος με ριζοπότισμα ή μέσα στο λιπαντήρα, επιλέγοντας το κατάλληλο κατά περίπτωση προϊόν.

  Ποσότητα εφαρμογής: 1-5 Λίτρα/στρέμμα. Οι εφαρμογές μπορούν να επαναλαμβάνονται ανά 7-10 ημέρες σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.