ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

Τα Λιπάσματα της ΛΗΔΡΑ αποκτούν σήμανση CE

Η ΛΗΔΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ είναι από τις πρώτες εταιρείες που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Νο.2019/1009 “Fertilizing Products Regulation” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντας και κυκλοφορώντας ανόργανα Λιπάσματα με σήμανση CE και τον ΠΡΩΤ...

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΟΥΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πολλά παραπάνω από την κοπριά και τα χημικά ΝΡΚ

Για ν’ ανταποκριθούν τα εδάφη στις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων καλλιεργειών και για να αποφευχθεί η ερήμωσή τους, είναι απαραίτητη  η χρήση οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων. H λύση είναι η χρήση οργανικής ουσίας με χουμικά συστατικά....

Θρεπτική Αξία των Ανόργανων (χημικών) Στοιχείων της φύσης

Θρεπτική Αξία του Άνθρακα (C) Είναι το θεμελιώδες συστατικό κάθε ζωντανού Οργανισμού, φυτικού και ζωικού. Η «Οργανική ουσία» είναι ένα σύνολο ενώσεων που αποτελούνται από άτομα άνθρακα ενωμένα κατά περίπτωση και με άλλα στοιχεία όπως Οξυγόνο, Υδρογόν...

Προϊόντα

θρέψης
0

Χρόνια

ιστορία
0

Χώρες

εξαγωγών
0

Βραβεία

ποιότητας
0

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Πρόγραμμα λίπανσης με εδαφολογική ανάλυση

Τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ της ΛΗΔΡΑ είναι εγγύηση για την υψηλότερη ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή με πραγματικά μειωμένο κόστος. Επικοινωνήστε για μια Εδαφολογική Ανάλυση και τη δημιουργία ειδικού προγράμματος λίπανσης για το έδαφος και την καλλιέργειά σας.