ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΟΥΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πολλά παραπάνω από την κοπριά και τα χημικά ΝΡΚ

Για ν’ ανταποκριθούν τα εδάφη στις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων καλλιεργειών και για να αποφευχθεί η ερήμωσή τους, είναι απαραίτητη  η χρήση οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων. H λύση είναι η χρήση οργανικής ουσίας με χουμικά συστατικά.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Η μονόπλευρη και συνεχής χρήση των χημικών λιπασμάτων για περισσότερα από πενήντα χρόνια, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ποιότητα των εδαφών, τα οποία και από την ίδια τους την σύσταση πολλές φορές είναι πολύ φτωχά σε οργανική ουσία (κάτω του 1%). Το πόσο γόνιμο είναι ένα έδαφος έγκειται στο ποσοστό της οργανικής του ουσίας (το επιθυμητό ποσοστό είναι άνω του 5%). Το πόσο πολύτιμη είναι η οργανική του ουσία έγκειται στο ποσοστό της σε χουμικά συστατικά (χουμικά οξέα, φουλβικά οξέα, χουμίνη).

Επομένως η λύση στο πρόβλημα των άγονων ελληνικών εδαφών είναι η χρήση οργανικής ουσίας με υψηλό ποσοστό χουμικών συστατικών.

Τότε ΓΙΑΤΙ ο αγρότης δεν παρατηρεί θαυμαστά αποτελέσματα όταν εφαρμόζει 2 και 3 τόνους κοπριάς το στρέμμα; Γιατί η κοπριά πέρα από τα άλατα που περιέχει τα οποία στρεσάρουν τα φυτά, πέρα από τα αντιβιωτικά και τις ορμόνες που περιέχει τα οποία καταλήγουν στους καρπούς, περιέχει πολύ μικρό ποσοστό χουμικών συστατικών.

Και ΓΙΑΤΙ ο αγρότης δεν παρατηρεί θαυμαστά αποτελέσματα όταν εφαρμόζει τόνους οργανικών λιπασμάτων το στρέμμα; Γιατί τα περισσότερα ανταγωνιστικά λιπάσματα της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς περιέχουν ελάχιστα ή και καθόλου χουμικά συστατικά λόγω της ελλειπούς ζύμωσης της οργανικής τους ουσίας. Γιατί τα οργανικά, οργανοχημικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτές της ΛΗΔΡΑ έχουν το υψηλότερο ποσοστό διεθνώς σε χουμικά συστατικά; Λόγω της διπλής ζύμωσης χουμοποίησης της οργανικής τους ουσίας με την αποκλειστική μέθοδο ZIMOSYSx2.

ΠΩΣ αναγνωρίζονται τα κακής ποιότητας οργανικά λιπάσματα; Είναι αυτά που δε δηλώνουν στη σύστασή τους το ποσοστό των χουμικών συστατικών και (ή) ο λόγος C/N “άνθρακας προς άζωτο” που δηλώνουν στη σύστασή τους, είναι μέγαλος (άνω του 15).

ΠΩΣ αναγνωρίζονται τα καλής ποιότητας οργανικά και οργανοχημικά λιπάσματα της ΛΗΔΡΑ; Δηλώνουν στη σύστασή τους το ποσοστό των χουμικών συστατικών τους και ο λόγος C/N “άνθρακας προς άζωτο” που δηλώνουν στη σύστασή τους, είναι μικρός (κάτω του 10). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πιστοποιούνται από τις χημικές αναλύσεις και τους ελέγχους από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της διαδικασίας κατοχής ειδικής άδειας κυκλοφορίας τους (registration) για την ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Ποσότητα 80-200 κιλά/στρ. από το Οργανικό ή Οργανοχημικό Λίπασμα ή Εδαφοβελτιωτή της ΛΗΔΡΑ αρκεί για να επαναφέρει από την πρώτη κιόλας καλλιεργητική περίοδο τη γονιμότητα στο χωράφι σας.

About Christos Christodoulou