Υγρό σκεύασμα για τη βελτίωση των αλατούχων, αλκαλιωμένων εδαφών. Η μόνη λύση για την εξυγίανση των εδαφών με υψηλό ποσοστό αλάτων (υψηλή ηλ. αγωγιμότητα %ΕCe). Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SALT®

Υγρό σκεύασμα για τη βελτίωση των αλατούχων, αλκαλιωμένων εδαφών. Η μόνη λύση για την εξυγίανση των εδαφών με υψηλό ποσοστό αλάτων (υψηλή ηλ. αγωγιμότητα %ΕCe). Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ – ΑΛΚΑΛΙΩΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Η βελτίωση των αλατούχων εδαφών απαιτεί περίσσεια νερού και απομάκρυνσή τους με τα νερά στράγγισης. Οι κακές φυσικές ιδιότητες των αλκαλιωμένων εδαφών οφείλονται στην διασπορά των εδαφικών κολλοειδών λόγω του εναλλακτικού νατρίου. Γι΄ αυτό ο σκοπός είναι η υποκατάσταση του Νατρίου από Ασβέστιο.
Αυτό επιτυγχάνεται με το Χουμικό Ασβέστιο, SALT, του οποίου τα ιόντα του ασβεστίου μαζί με τα συνεργά ιόντα και τα χουμικά οργανικά δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την υποκατάσταση του Νατρίου από το ασβέστιο και την απαγωγή (έκπλυση) του πρώτου από το σύστημα με τα νερά στραγγίσεως.
Η βελτίωση των αλατούχων – αλκαλιωμένων εδαφών γίνεται με τον συνδυασμό της υποκατάστασης του εναλλακτικού νατρίου με ασβέστιο και της έκπλυσης των διαλυτών αλάτων.

Το προϊόν SALT πρέπει να εφαρμόζεται και στα ασβεστούχα εδάφη, διότι το Ασβέστιο στα εδάφη αυτά βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες αλλά σε Ανθρακική μορφή με πολύ χαμηλή υδατοδιαλυτότητα αλλά και δεσμευμένο σε αδιάλυτα σύμπλοκα με τρόπο τέτοιο που δεν είναι διαθέσιμο στα φυτά.

ΔΡΑΣΗ:

 • Βελτίωση των αλατούχων – αλκαλιωμένων εδαφών.
 • Υποκατάσταση του Νατρίου από Ασβέστιο.
 • Εξυγίανση του εδάφους κατά της αλατότητας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

                     

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  • Για την εξυγίανση του εδάφους από τα άλατα:

  Η ποσότητα και ο αριθμός εφαρμογών ορίζεται βάση της εδαφολογικής αναλύσεως. Συνήθως, 20 κιλά/στρ. σε 1 δόση, φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εφαρμόστε τομε υδρολίπανση ή με διαβροχή εδάφους,  πριν από τη φύτευση ή τη σπορά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα για τις πολυετείς καλλιέργειες.

  • Για την θρέψη της καλλιέργειας με αφομοιώσιμο Ασβέστιο:

  1-2 κιλά/στρέμμα, μέσω του συστήματος υδρολίπανσης. Η εφαρμογή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 7-10 ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Ασβέστιο. Συνήθως, 15 κιλά/στρ. μπορούν να καλύψουν τις υψηλές απαιτήσεις ασβεστίου.

  ΑΡΧΕΙΑ