Υγρά ανόργανα πυκνά λίπάσματα με σήμα CE (Καν. 2019/1009 ΕΕ) με Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Άζωτο. Περιέχουν τριπλάσιες ποσότητες θρεπτικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

D.A.L. CE ®

Υγρό ανόργανο πυκνό λίπασμα CE  (Καν. 2019/1009 ΕΕ) με Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Άζωτο. Είναι προϊόντα χημικών αντιδράσεων και όχι υδατικά διαλύματα αλάτων όπως τα ανταγωνιστικά τους. Περιέχουν τριπλάσιες ποσότητες θρεπτικών σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά τους υγρά και κρυσταλλικά λιπάσματα.

 1. CANO STAR CE 28% CaO & 25% N (β/ο)
 2. DUAL STAR CE 18% CaO & 10% MgO & 24% N (β/ο)  

Το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το άζωτο μπορούν να απορροφηθούν εύκολα από το φυτό. Οι ιδιότητές τους παραμένουν αμετάβλητες στη διάρκεια του χρόνου, δεν παρουσιάζουν διαστρωμάτωση ή καθίζηση και η χημική τους δομή δεν αλλοιώνεται.

ΔΡΑΣΗ:

 • Προσφέρουν στην καλλιέργεια αφομοιώσιμο Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Άζωτο.
 • Προλαμβάνουν τροφοπενίες Ασβεστίου, Μαγνησίου και Αζώτου και καταστέλλουν ήδη υπάρχουσες.
 • Είναι προϊόντα χημικής αντίδρασης και όχι διαλύματα αλάτων όπως τα ανταγωνιστικά υγρά ανόργανα λιπάσματα.
 • Είναι συμπυκνωμένα και προσφέρουν 3πλάσιες λιπαντικές μονάδες σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά υγρά και υδατοδιαλυτά κρυσταλλικά λιπάσματα.
 • Δρουν και διαφυλλικά διεισδύοντας στον οργανισμό από το φύλλο και επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε 6 ώρες.
 • Δεν προκαλούν συσσώρευση αλάτων και βαρέων μετάλλων στο έδαφος.
 • Δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εδάφους και το pH τους είναι ουδέτερο.
 • Εφαρμόζονται απλά, γρήγορα και οικονομικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

                     

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

   

  ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ

  1. CANO STAR CE

  (β/ο) 25% N & 28% CaO

  (β/β) 16% N & 18% CaO – Type: 16-0-0+18CaO

  2. DUAL STAR CE 

  (β/ο) 24% N & & 10% MgO & 18% CaO

  (β/β) 15% N & & 6% MgO & 12% CaO – Type: 15-0-0+6MgO+12CaO

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Διαφυλλικά ψεκάζοντας τη φυλλική επιφάνεια του φυτού.

  Ποσότητα εφαρμογής: 1-3 λίτρα/1000 λίτρα νερό. Οι διαφυλλικές εφαρμογές γίνονται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας (πολύ πρωί ή αργά το απόγευμα).

   

  Υδρολίπανση στο νερό του ποτίσματος με ριζοπότισμα ή μέσα στο λιπαντήρα, επιλέγοντας το κατάλληλο κατά περίπτωση προϊόν.

  Ποσότητα εφαρμογής: 1-5 Λίτρα/στρέμμα.

  Οι παραπάνω εφαρμογές μπορούν να επαναλαμβάνονται ανά 7-10 ημέρες σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

  ΑΡΧΕΙΑ