ΧΗΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Υγρά λιπάσματα Σιδήρου (Fe) και Ψευδαργύρου (Zn) με χηλικούς παράγοντες

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα Χηλικού Σιδήρου ενισχυμένο με Άζωτο, για την πρόληψη και την θεραπεία των τροφοπενιών Σιδήρου.

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα Χηλικού Ψευδαργύρου για την πρόληψη και την θεραπεία των τροφοπενιών Ψευδαργύρου.