Υγρό Πυκνό Οργανικό Λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε Χουμικά οξέα. Το πυκνότερο χουμικό σκεύασμα στη Διεθνή αγορά. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PRIMA HUMUS D.L.®

Υγρό Πυκνό Οργανικό Λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε Χουμικά οξέα. Το πυκνότερο χουμικό σκεύασμα στη Διεθνή αγορά. Ελεγμένο, Πιστοποιημένο, με Άδεια κυκλοφορίας. Εφαρμογή με έγχυση ή μέσω του συστήματος υδρολίπανσης.

10 λίτρα PRIMA HUMUS D.L. δίνει στην καλλιέργεια τα χουμικά οξέα που περιέχονται σε 1 τόνο κοπριά ή σε 100 κιλά οργανικού λιπάσματος υψηλής ποιότητας.

ΔΡΑΣΗ:

 • Βελτίωση της ποιότητας και γονιμότητας του εδάφους.
 • Αύξηση της παραγωγής.
 • Ενεργοποίηση, διάλυτοποίηση, αξιοποίηση των χημικών λιπασμάτων.
 • Μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων μέχρι και 50%.
 • Βελτίωση της δομής του εδάφους, αερισμού, ικανότητας συγκράτησης υγρασίας.
 • Ταχύτατη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
 • Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών, μέγεθος, χρώμα σάκχαρα, άρωμα, γεύση.
 • Επίτευξη πρωιμότητας.
 • Ενίσχυση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

                     

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ

  Στοιχεία / Ενώσεις              (w/v)%

  ΧΟΥΜΙΚΑ ΟΞΕΑ                    20%

  ΑΖΩΤΟ ΟΛΙΚΟ (Ν)                 6%

   

  pH= 5,0-6,0

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Εδαφοβελτιωτικά:  5-10 κιλά/στρέμμα.

  Η εφαρμογή γίνεται μετά τη συγκομιδή, ή μαζί με τη βασική λίπανση.

  Βασική λίπανση: 2-10 κιλά/στρέμμα.

  Η εφαρμογή του γίνεται πριν τη σπορά ή την μεταφύτευση, πριν το τελευταίο φρεζάρισμα.

  Επιφανειακή λίπανση με έχγυση: 1-5 κιλά/στρέμμα.

  Μετά την εφαρμογή του και για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθεί πότισμα.

  Υδρολίπανση: 1-5 κιλά/στρέμμα

  Οι παραπάνω ποσότητες μπορούν να εφαρμόζονται επιφανειακά ή με υδρολίπανση ανά 7-14 ημέρες. Η εδαφοβελτιωτική και βασική εφαρμογή γίνονται συνήθως 1 φορά στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Η εφαρμογή του γίνεται με έγχυση στο έδαφος ή μέσω του συστήματος υδρολίπανσης.