Κοκκώδη βασικά λιπάσματα Ν-Ρ-Κ με σήμα CE σύμφωνα με τον Καν. 2019/1009 (ΕΕ). Εμπλουτισμένα με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία, σε διάφορους τύπους ιδανικούς για κάθε καλλιέργεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

F-GRAN®

Κοκκώδη Σύνθετα Ανόργανα Λιπάσματα ΝΡΚ με ΜαγνήσιοΙχνοστοιχεία, σε διάφορους τύπους, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών θρέψης κάθε καλλιέργειας.

Τα λιπάσματα F-GRAN είναι πλήρη σύνθετα λιπάσματα σε κοκκώδη μορφή που περιέχουν ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ, ΚΑΛΙΟ, ΘΕΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ και όλα τα Θρεπτικά ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) που έχουν κριθεί απαραίτητα για τη σωστή θρέψη όλων των καλλιεργειών. Ορισμένοι τύποι F-GRAN είναι εμπλουτισμένοι επιπλέον με επί τοις εκατό (%) ποσοστά των θρεπτικών στοιχείων ΣΙΔΗΡΟΥ ή ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ή ΒΟΡΙΟΥ σε μορφή, αναλογία και ποσότητα τέτοια, ώστε η θρέψη των φυτών να είναι ισορροπημένη και πλήρης.

ΔΡΑΣΗ:

 • Αύξηση της παραγωγής.
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Εύκολη, γρήγορη και οικονομική εφαρμογή των λιπασμάτων.

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ
  1. F-GRAN BLUE CE 12-12-17+2MgO+ΙΧΝ.
  2. F-GRAN BLUE CE 12-12-17+S+2MgO+ΙΧΝ.
  3. F-GRAN ZINCO CE 12-12-12+2MgO+1Zn+ΙΧΝ.
  4. F-GRAN ZINCO CE 12-12-12+S+2MgO+1Zn+ΙΧΝ.
  5. F-GRAN FERUM CE 12-12-12+2MgO+1Fe+ΙΧΝ.
  6. F-GRAN FERUM CE 12-12-12+S+2MgO+1Fe+ΙΧΝ.
  7. F-GRAN BORO CE 12-12-12+2MgO+0,5B+ΙΧΝ.
  8. F-GRAN BORO CE 12-12-12+S+2MgO+0,5Β+ΙΧΝ.
  9. F-GRAN NOVUM CE 12-12-12+3MgO+ΙΧΝ.
  10. F-GRAN NOVUM CE 12-12-12+3MgO+S+ΙΧΝ.
  11. F-GRAN DEKA  CE 10-10-10+10MgO+ΙΧΝ.
  12. F-GRAN DEKA CE 10-10-10+S+10MgO+ΙΧΝ.

  ΙΧΝ.: Fe, Mn, Zn

  Κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να παρασκευάσουμε τους παραπάνω τύπους με διαφορετικές αναλογίες ΝΡΚ, όπως:

  25-5-5        |        21-7-7        |        20-10-10        |        20-5-15        |        7-10-20

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Στη βασική λίπανση των καλλιεργειών,

  Επιλέγετε έναν από τους τύπους ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και την ηλικία της. Εφαρμογή πριν την σπορά ή τη φύτευση και κατά τη διάρκεια του χειμώνα για τις πολυετείς, δενδρώδεις καλλιέργειες.

  12-12-12+2ΜgO+IXN. για τομάτες, πιπεριές μελιτζάνες, αμπέλι, μηλιά, αχλαδιά, πυρηνόκαρπα, καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις Μαγνησίου και εδάφη με ελλείψεις Μαγνησίου.

  10-10-10+10ΜgO+IXN. για τομάτες, αμπέλι, μήλα, ρόδια, τριαντάφυλλα, καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις Μαγνησίου και εδάφη με ελλείψεις Μαγνησίου.

  21-7-7+2MgO+IXN. για καπνό, αγγούρι, πατάτα, σπαράγγι, οπωροφόρα, και καλλιέργειες απαιτητικές σε κάλιο.

  7-10-20+3MgO+IXN. για πατάτα.

  12-12-12+2MgO+2Fe+IXN. για τομάτες, ακτινίδια, ροδακινιές, βερικοκιές, για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε Σίδηρο και για εδάφη με ελλείψεις Σιδηρού, καταπολέμηση τροφοπενιών Σιδήρου.

  21-7-7+2MgO+2Fe+IXN. για φυλλώδη λαχανικά και νεαρά δένδρα σε εδάφη με ελλείψεις Σιδηρού ή με συμπτώματα τροφοπενιών Σιδήρου.

  12-12-12+2MgO+2Zn+IXN. & 20-10-10+2MgO+2Zn+IXN. για εσπεριδοειδή, για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε ψευδάργυρο και εδάφη με ελλείψεις Ψευδαργύρου.

  25-5-5+2MgO+2Zn+IXN. για ρύζι, καλαμπόκι, νεαρά εσπεριδοειδή, για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε ψευδάργυρο και εδάφη με ελλείψεις Ψευδαργύρου.

  20-5-15+2MgO+2Zn+IXN. για ρύζι, καλαμπόκι, τεύτλα, σε εδάφη φτωχά σε κάλιο.

  12-12-12+2MgO+0,5B+IXN. & 21-7-7+2MgO+0,5B+IXN. για ελιές, μηλιές, ζαχαρότευτλα, καλλιέργειες με απαιτήσεις σε Βόριο και εδάφη με ελλείψεις Βορίου.

  21-7-7+2MgO+0,5B+IXN. για τεύτλα, νεαρές ελιές, νεαρές μηλιές, ψυχανθή, ηλίανθο και εδάφη με ελλείψεις Βορίου και Αζώτου.

  Δοσολογία:

  Γενική δοσολογία: 10-60 κιλά/στρ. Η ακριβής ποσότητα εφαρμογής, προσδιορίζεται βάση των ελλείψεων που μπορεί να έχει το έδαφος και η καλλιέργεια, βάση των προγραμματισμένων εφαρμογών άλλων ανόργανων, οργανικών λιπασμάτων και βάση του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας.

  ΑΡΧΕΙΑ