Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά διαφυλλικά λιπάσματα με Ιχνοστοιχεία, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΑΜΙΝΟΞΕΑ, σε 11 τύπους για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα στάδια ανάπτυξης. Ελεγμένα, Πιστοποιημένα, με Άδεια κυκλοφορίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BLUE STAR®

Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά διαφυλλικά λιπάσματα με Ιχνοστοιχεία, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΑΜΙΝΟΞΕΑ σε διάφορους τύπους και αναλογίες. Περιέχουν τα κύρια θρεπτικά στοιχεία ΑΖΩΤΟ (Ν), ΦΩΣΦΟΡΟ (Ρ), ΚΑΛΙΟ (Κ) και είναι εμπλουτισμένα με Ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή EDTA (Βόριο (B), Κοβάλτιο (Co), Χαλκό (Cu), Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn), Μολυβδαίνιο (Mo), Ψευδάργυρο (Zn)) και κάποιοι τύποι επιπλέον και με Μαγνήσιο (MgO).

 1. Τα Αμινοξέα και οι Βιταμίνες που περιέχουν τα καθιστούν μοναδικά στην Ευρώπη.
 2. Τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν είναι υψηλής καθαρότητας, 100% υδατοδιαλυτά και απαλλαγμένα από κάθε τοξικό στοιχείο με τη μέθοδο ανακρυστάλλωσης.
 3. Παρασκευασμένα από πρώτες ύλες πιστοποιημένες για την παραγωγή Διαφυλλικών λιπασμάτων και τροφίμων. 
 4. Δεν περιέχουν Βαρέα Μέταλλα και Διουρία.
 5. Έχουν χαμηλή ηλ.αγωγιμότητα.
 6. Δεν αυξάνουν την αλατότητα του εδάφους.
 7. Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα και έχουν λάβει ειδική άδεια κυκλοφορίας για τη δράση τους.

ΔΡΑΣΗ: 

Τα BLUE STAR παρέχουν στα φυτά τα θρεπτικά ανόργανα μακροστοιχεία Ν-Ρ-Κ και όλα τα θρεπτικά Ιχνοστοιχεία (κατα Ε.Κ.) σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή και στις σωστές αναλογίες ώστε κατά περίπτωση να επιτυγχάνουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τα Αμινοξέα και οι Βιταμίνες που περιέχουν δρουν άμεσα στον οργανισμό του φυτού και προκαλούν

 • έντονη ριζοβολία
 • ταχύτατη ανάπτυξη
 • πετυχημένη ανθοφορία και καρπόδεση
 • άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού (μέγεθος, χρώμα, άρωμα, γεύση).
 • αντιμετώπιση των stress

Ο τύπος και η ποσότητα του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο ανάπτυξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

   

  ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ
  20-20-20+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Για γενική ισορροπημένη λίπανση
  25-12-18+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
   Στην εκκίνηση των καλλιεργειών για γρήγορη ανάπτυξη.
  30-10-10+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Στην εκκίνηση των καλλιεργειών για γρήγορη ανάπτυξη.
   22-3-22+2MgO+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝ.+ΒΙΤ.   &   22-6-22+2MgO+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝ.+ΒΙΤ.
  Σε φάσεις της καλλιέργειας ή καλλιέργειες που δεν απαιτείται Φώσφορος.
  22-10-22+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Για γενική ισορροπημένη λίπανση
  38-5-5+0,3Zn+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Στην εκκίνηση των καλλιεργειών για γρήγορη ανάπτυξη και για καλλιέργειες ευαίσθητες στην έλλειψη ψευδαργύρου.
  15-30-15+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Κατά τη μεταφύτευση και την περίοδο άνθησης-καρπόδεσης.
  11-48-8+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Κατά τη μεταφύτευση και στην περίοδο άνθησης – καρπόδεσης, για μεγάλες απαιτήσεις Φωσφόρου. Ειδικό για ψεκασμούς στο βαμβάκι στα χτένια, για πλούσια ανθοφορία
  10-2-40+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Στη διάρκεια της καρποφορίας και για καλλιέργειες με μεγάλες απαιτήσεις σε Κάλιο (Κ). Άμεση βελτίωση της ποιότητας των καρπών, αύξηση του μεγέθους και των σακχάρων τους.
  10-5-35+2MgO+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Στη διάρκεια της καρποφορίας.
  0-17-34+6MgO+ΙΧΝ.+ΑΜΙΝΟΞΕΑ+ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
  Στη διάρκεια της καρποφορίας και σε περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται Άζωτο (Ν). Άμεση βελτίωση της ποιότητας των καρπών, αύξηση του μεγέθους και των σακχάρων τους.
  Ιχνοστοιχεία (ΙΧΝ.): Βόριο(Β), Κοβάλτιο(Co), Χαλκός(Cu), Σίδηρος(Fe), Μαγγάνιο(Mn), Μολυβδαίνιο(Mo), Ψευδάργυρος(Zn).
  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ:  Ψεκασμοί 1-3 κιλά στα 1000 λίτρα νερό.

  Συνδυάζονται με όλα τα φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, εκτός από τα πολύ αλκαλικά π.χ. Βορδιγάλειος πολτός, Θειασβέστιο ή σκευάσματα πυκνά σε χαλκό.

  ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΕΙΣ: Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, 2-6 κιλά/στρ., Κηπευτικά (υπαίθρια-θερμοκηπίου) 1-4 κιλά/στρ., Μεγάλες (ετήσιες) καλλιέργειες 2-6 κιλά/στρ.

  ΑΡΧΕΙΑ