Υγρό διαφυλλικό λίπασμα Χηλικού Ψευδαργύρου για την πρόληψη και την θεραπεία των τροφοπενιών Ψευδαργύρου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Υγρό λίπασμα Χηλικού Ψευδαργύρου. Ενδείκνυται και για διαφυλλικό ψεκασμό.

ΔΡΑΣΗ:

 • Εφοδιάζει την καλλιέργεια με αφομοιώσιμο Ψευδάργυρο.
 • Προλαμβάνει την έλλειψη Ψευδαργύρου και καταστέλλει τις ήδη υπάρχουσες τροφοπενίες.
 • Δεν συμπλοκοποιείται από άλλα ανόργανα στοιχεία.
 • Δεν ακινητοποείται από την αντίδραση οξύτητας (pΗ) του εδάφους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

                     

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΤΥΠΟΙ / ΣΥΝΘΕΣΗ

  Στοιχεία / Ενώσεις                (w/v)%

  ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ   8%

   

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Εφαρμόζεται διαφυλλικά και με ριζοπότισμα.

  Διαφυλλικά: 1 – 3 κιλά στα 1000 κιλά νερό.

  Υδρολίπανση: 2 – 4 κιλά σε 1 στρέμμα.

  Οι παραπάνω εφαρμογές μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε 7-10 ημέρες.

  ΑΡΧΕΙΑ