Τα Λιπάσματα της ΛΗΔΡΑ αποκτούν σήμανση CE

Η ΛΗΔΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ είναι από τις πρώτες εταιρείες που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Νο.2019/1009 “Fertilizing Products Regulation” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντας και κυκλοφορώντας ανόργανα Λιπάσματα με σήμανση CE και τον ΠΡΩΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΦΥΤΩΝ “PRIMΕ Bio” CE, με αποδεδειγμένη δράση στις καλλιέργειες και πιστοποίηση από τον Διαπιστευμένο Οργανισμό TÜV AUSTRIA Hellas.

Ο σημαντικότερος τομέας της εταιρείας μας είναι το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης. Στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες μελετά και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που παράγουν καινοτόμα προϊόντα σε συνεργασία με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να παράγoυμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της γεωργίας, στις νέες εδαφοκλιματικές προκλήσεις, με οικονομικά πλεονεκτήματα για τον παραγωγό και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα δημοφιλή διεθνώς οργανικά λιπάσματα, οργανικά βελτιωτικά εδάφους και οι βιοδιεγέρτες φυτών της εταιρείας μας, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας – πάνω από το 80%. Η παραγωγή τους βασίζεται σε φυσικές πηγές θρεπτικών συστατικών και κατέχουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της Βιολογικής και Αναγεννητικής γεωργίας (Organic & Regenerative farming practices) και στην αναγκαία μετάβαση στις πρακτικές της Βιώσιμης γεωργίας.

Τα φυσικά οργανικά συστατικά των προϊόντων μας ενισχύουν τη βιολογική δραστηριότητα των εδαφών, αυξάνουν τους πληθυσμούς ωφέλιμων μικροοργανισμών και βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα και την υγεία του εδάφους. Η σύνθεσή τους βοηθά τις διαδικασίες δέσμευσης άνθρακα και την αποθήκευσή του σε πιο σταθερή μορφή, μειώνοντας τη συγκέντρωση του διοξειδίου άνθρακα (CO2) της ατμόσφαιρας. Επίσης, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε χουμικά οξέα μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων μέσω της έκπλυσης του εδάφους, αυξάνει την αφομοιωσιμότητα των ανόργανων στοιχείων και μειώνει την εξάρτηση της καλλιέργειας από τα χημικά λιπάσματα.

Η εφαρμογή αυτών των προϊόντων εξασφαλίζει υψηλότερες αποδόσεις και οικονομικά οφέλη στον αγρότη, ενισχύει άμεσα και μακροπρόθεσμα τη γονιμότητα και ανθεκτικότητα “resilience” των γεωργικών εδαφών και μειώνει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας. Με τη χρήση τους μπορούμε να δημιουργήσουμε γεωργικά συστήματα παραγωγικά αλλά και βιώσιμα, συμβάλλοντας παράλληλα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

About ΛΗΔΡΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ