ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΡΕΨΗΣ & ΛΙΠΑΝΣΗΣ -Βιώσιμη Γεωργία-

Η ΛΗΔΡΑ διοργανώνει και παρέχει δωρεάν σεμινάρια Λίπανσης σε ετήσια βάση πανελλαδικά και σε χώρες του εξωτερικού. Οι παραγωγοί ενημερώνονται για τις ανάγκες θρέψης και για τα συμπτώματα τροφοπενιών των καλλιεργειών τους και εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και στον εντοπισμό τους. Επίσης ενημερώνονται για τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Κ. που αφορούν στον αγροτικό τομέα και για τις Νέες τεχνολογίες και επιτεύγματα του χώρου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την οργάνωση σεμιναρίου στην περιοχή σας.

About ΛΗΔΡΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ